türkçe pornoporno izle Kurumlar | Uşak İli Banaz İlçesi Haber Kültür Yaşam Portalı
sex shop urunleri

Kurumlar

Kurumlar

Banaz Adliyesi 

Banaz Adliyesi, Banaz’ın ilçe olmasıyla birlikte 1954 yılında kurulmuştur. Banaz Adliyesi’nde halen iki Cumhuriyet Savcısı, dört hakim, bir icra müdürü, bir yazı işleri müdürü, dokuz zabıt katibi, iki müşavir, bir şoför, bir seçim zabıt katibi, bir seçim hizmetlisi görev yapmaktadır. Adli hizmetler Hükümet Konağı’nın ikinci katında görülmektedir.
Banaz Adliyesi’nde duruşma salonu, hakim ve savcı odaları, giriş katında Seçim ve İcra Müdürlükleri, birinci katta Cumhuriyet Savcısı Ceza Mahkemeleri ve Hukuk Mahkemeleri Kalemi, iki adet Ceza ve Hukuk Duruşma Salonları, Cumhuriyet Savcılığı Kalemi ve Baro bulunmaktadır.

Banaz Adliyesi’nin birimleri, Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahkemeler ( Asli Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Mahkemesi, Asli Hukuk Sulh Hukuk Kadastro Mahkemesi, İcra Ceza Mahkemesi), İcra Hukuk Hakimliği, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, İlçe Seçim Müdürlüğü, Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü ve İcra Müdürlüğü’dür.

İlçe Emniyet Amirliği 

Banaz İlçe Emniyet Teşkilatı, 1970 yılında Emniyet Komiserliği olarak kurulmuş, daha sonra 1985 yılında (B) Tipi Emniyet Amirliği’ne, 1989 yılında ise Bakanlar Kurulu kararıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür.
İlçe Emniyet Teşkilatı’nda, ı Emniyet Müdürü, 1 Baş komiser, 38 polis memuru, 5 çarşı ve mahalle bekçisi, 1 memur ile 1 teknisyen yardımcısı olmak üzere 47 personel görev yapmaktadır. Bunlardan; 20 Polis Memuru ve 5 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Merkez Karakol Amirliği’nde, diğerleri ise İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde çalışmaktadır.
İlçede C Tipi Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nin, 25.11.1994 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile açılması planlanmış, ancak; 02.08.1999 tarihinde biifiil ekip hizmetlerine başlamıştır. 1 komiser yardımcısı, 5 polis memuru görevlidir.
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde; 1999 Model 1 adet Renault 19,1984 model ı adet Renault Binek, ı adet 1990 model Renault Toros, 1 adet 1984 model Ford Minibüs, 1 adet 2000 model Ford Transit Minibüs, 1 adet 1993 model Ford Taunus ve 2 adet MZ 301 Motosiklet olmak üzere toplam 8 Adet araç bulunmaktadır. Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nde 2 adet 2000 model, 1 Adet 1999 model Renault 19 araç mevcuttur.İlçe Jandarma Komutanlığı

İlçe Jandarma Komutanlığı, toplu sistem esasına göre görev yapmaktadır. İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde Subay, 9 Astsubay, 15 Uzman Çavuş, 38 erbaş ve er olmak üzere toplam 63 personel görev yapmaktadır.
Jandarma hizmetinde; 1 adet 2000 model Renault Europa, 1990 ve 1991 model adet Renault Toros, biri 1996, ikisi 1997, biri 2001 model 4 adet Ford Transit Minibüs olmak üzere toplam 7 adet araç bulunmaktadır.
İlçe Jandarma Komutanlığı’nın daireli lojmanı hizmet binasına katılmış olup, lojmanı bulunmamaktadır. Hizmet binasını ilçe dışarısına çıkarma çalışmaları devam etmektedir. İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde Trafik Ekibi faaliyettedir.

Köylere Hizmet Götürme Birliği 

Köylere ait tarım ürünlerinin bizzat üretim ve pazarlanması hariç olmak üzere, yoi, içme suyu, kanalizasyon, elektrik, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, köy konağı, cami, spor tesisleri, kültür ve turizm, ağaçlandırma, çevre düzenlemesi, halk eğitimi faaliyetleri gibi hizmetlerin tamamı birliğin faaliyet alanı içerisindedir.
Birlik, İl Özel İdareleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilçeye ve köylere yönelik hizmetlerine ilişkin yapım, bakım, onarım, araç- gereç, iş makinesi, demirbaş, akaryakıt temini ve hizmet alımları işlerini yapılacak protokol çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Diğer kamu kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları ve meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmektedir. Köylere hizmet götüren kurumlardan başta kaymakamlık olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının genel bütçeden karşılanamayan bina, tesis, araç, ,iş makinesi, demirbaş, kırtasiye, akaryakıt, hizmet alımı gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Birlik, çevre ve ormanların korunması, ağaçlandırma ve turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere destek olmak ve bu tür faaliyetleri bizzat yürütmek, ilçe ve köylerin tanıtımına yönelik çalışmalar yapmakta ve ya yaptırmaktadır. Birlik başkanlığı ve bağlı birimler tarafından kullanılan diğer kamu kuruluşlarına ait büro, lojman, salon vb. yerler ile araç ve gereçlerin bakım, onarım, demirbaş, yakıt, akaryakıt temini ve hizmet alımı gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktadır.
Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin üyeleri Ahat, Alaba, Ayrancı, Ayvacık, Bağkonak, Bahadır, Balcıdamı, Baltalı, Banaz, Burhaniye, Corum, Çamsu, Çiftlik, Çöğürlü, Derbent, Dümenler, Düzkışla, Düzlüce, Gedikler, Güllüçam, Gürlek, Halaçlar, Hasan, Hatıplar, Kaplangı, Karacahisar, Karaköse, Kavacık, Kaylı, Kızılcaören, Kızılhisar, Kuşdemir, Küçükler, Küçükoturak, Muratlı, Ovacık, Öksüz, Paşacık, Reşadiye, Susuz, Şaban, Ulupınar, Yazıtepe, Yenice ve Yeşilyurt Köyleridir.

İlçe Halk Kütüphanesi

Banaz İlçe Halk Kütüphanesi, 1960 yılında kurulmuş olup, 750 metrekarelik bir alan üzerinde tek katlı ve kaloriferli bir idare odası ile hizmet vermektedir. Bir adet kadrolu personeli bulunmaktadır. Bir adet boş memur kadrosu vardır. Hizmetlisi yoktur. Hizmetli olarak geçici personel çalışmaktadır.

Mal Müdürlüğü

Banaz Mal Müdürlüğü Hükümet Konağı’nın üçüncü katında yer almaktadır. 1 Malmüdürü odası, muhasebe servisi, milli emlak servisi ve vezne odasından mevcuttur. Malmüdürlüğü’nde 1 Malmüdürü, 2 muhasebe şefi, 1 milli emlak şefi, 2 muhasebe memuru, ı milli emlak memuru, ı veznedar, 1 kaloriferci görev yapmaktadır.
Gelir vergisi, damga vergisi, KDV, yargı-mahkeme harçları, kira gelirleri, idari para cezaları, gecikme zammı gibi çeşitli gelirler, Mal müdürlüğü’nün gelirlerini oluşturmaktadır. Saymanlık Müdürlüğünce 42 tahakkuk dairesi- ne hizmet verilmekte olup, 653 personele maaş ödemesi yapılmaktadır. Yapılan bu hizmetler, Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler çerçevesinde yapılmaktadır
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

1985 yılında kuruluşu tamamlanan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Konağı’nın ikinci katında hizmet vermektedir. Müdürlük, bir İlçe Milli Eğitim Müdürü ,iki Şube Müdürü başta olmak üzere 11 görevli ile hizmet vermektedir.
Banaz’da öğretmen sayısı 350, öğrenci sayısı ise 6623 tür.Sosyal ve Kültürel faaliyetler artarak devam etmektedir.
Çevre şartları kullanılarak ihtiyacı olan öğrencilere giyecek, burs ve kitap yardımları yapılmaya devam edilmektedir. Çıraklık Eğitim Merkezi ve Meslek Edindirme Kursları, çalışmalarını sürdürmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir Öğretmenevi,bir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü,bir Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü,bir Anadolu Lisesi,bir Çok Programlı Lise,bir Sağlık meslek Lisesi,bir Pansiyonlu İlköğretim Okulu, 18 Müstakil Müdürlüğü olan İlköğretim Okulu, 17 Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim okulu olmak üzere toplam 44 okul ve kurum bulunmaktadır.
23 ilköğretim okulunun bünyesinde ana sınıfları mevcut olup, 337 çocuğa Okul Öncesi Eğitimi verilmektedir. 6 yaş grubunda okullaşma oranı % 58’dir.
“Kendi okulunu kendin yaptır. Okul yaptıramıyorsan derslik yaptır.” kampanyaları sürekli ve sistemli bir şekilde yürütülerek ilçeye bir bağış okul kazandırılmıştır.
Okul ve derslikler, genelde ideal ölçülerde olup, derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 20, ortaöğretimde 22’dir. Ancak ilçe merkezinde öğrenci yoğunluğu ve derslik yetersizliği nedeniyle sadece Cumhuriyet İlköğretim Okulunda ikili eğitin yapılmaktadır. Bu okulda da normal eğitime geçmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Diğer tüm okullar normal eğitim yapmaktadırlar.
İlçede Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ve doğrultusunda, “Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli ve Okul Merkezli Yönetim Sistemi” uygulanmaktadır.Öğrenci Merkezli Eğitim Sistemi’nde, öğrencilerin bireysel özellikleri dikkate alınarak ;bilimsel düşünme becerilerine sahip,öğrenmeyi öğrenen,üretken,bilgiye ulaşıp kullanılabilen, iletişim kurma becerisine sahip,evrensel değerleri benimsemiş,teknolojiyi etkin kullanan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. 2005 yılında tüm okullar bakım ve onarımdan geçirilmiş olup, ayrıca Pansiyonlu İlköğretim Okulu’nun güçlendirme çalışmaları Banaz Kayrnakamlığı’nın büyük destekleri ile tamamlanmıştır. 2006- 2007 Öğretim yılında 192 öğrencisi yatılı olarak
247 öğrencinin eğitim görmesi planlanmıştır.

İlçe Müftülüğü 

Banaz İlçe Müftülüğü’ne ait toplam 85 adet kadro bulunmaktadır. Bunlardan ilçe müftüsü, vaiz, bir memur, bir veri hazırlama kontrolü işletmeni, bir şoför ve bir hizmetli, müftülük dairesi büro personeli olarak görev yapmaktadır. Bunlar dışında 5 adet Kur’an kursu öğretici kadrosu, 70 adet imam-hatip kadrosu, 4 adet müezzin-kayyım kadrosu bulunmaktadır.
2 Kur’an kursu öğreticisi, 15 imam-hatip kadrosu olmak üzere toplam 17 adet boş kadro bulunmaktadır. İlçe merkezinde 4 adet kadrosuz cami dışında boş cami kadrosu yoktur. Köylerde 15 adet boş cami imam-hatip kadrosu vardır. Boş kadrolar, her ay, eleman temini için ilan edilmektedir. Açıktan atamalar, merkezi yerleştirme ile yapıldığından, kurum içerisinden istekli çıktığı takdirde yarışma sınavı sonucuna göre naklen atama teklifleri yapılacaktır.
Müftülük, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı’na ait binanın birinci ve ikinci katlarında 3 çalışma odası, hol, tuvalet, toplantı salonundan ibaret toplam 150 metrekare kullanım alanı içerisinde büro hizmetlerini yürütmektedir. Bina, hizmetlerin yürütülmesi için yeterlidir. Müftülüğe ait resmi tescilli, Murat 131 Şahin marka binek tipi 92 model hizmet aracı mevcuttur.
Müftülüğün görevleri arasında, Kur’an kursları düzenlemek, İslam Dini’nin inanç, ibadet ve ahlak esaslarının anlaşılması, milli birlik ve beraberliğin, ülke düzeninin sağlanması, tasarruf. dayanışma ve yardımlaşma gibi konularda Vaaz ve İrşad programlarının hazırlanması ve uygulanması, hutbelerin tespit edilerek okunmasının sağlanması, dini bayramlarda bayramlaşma merasimleri düzenlenmesi, dini gün ve gecelerde ve Ramazan ayında özel programların hazırlanması, Hac kayıt işlemlerinin yapılması gibi çalışmalar bulunmaktadır.

Nüfus Müdürlüğü 

Banaz Nüfus Müdürlüğü, Hükümet Konağı’nın dördüncü katında yer almaktadır. Müdürlükte İlçe Nüfus Müdürü, 3 adet VHKİ ve 1 adet hizmetli görev yapmaktadır. ı adet şef kadrosu ve 1 adet VHKİ kadrosu boş bulunmaktadır. Boş olan bu kadrolar doldurulduğunda hizmetlerin daha sağlıklı bir şekilde yürütüleceği düşünülmektedir.
2000 Genel Nüfus Sayımı’na göre ilçe merkezi nüfusu 16 bin 212 olup, toplam nüfusu 43 bin 35o’dir.
Nüfus Müdürlüğü, aile kütüklerini düzenli bir şekilde tutmak, birime görev yükleyen çeşitli yasaları uygulamak, kendi görev çerçevesinde nüfus olaylarını izlemek ve kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak, kişisel hal olayları istatistiklerini tutmak, resmi dairelerle, ilgililere nüfus kayıt örnekleri ve bilgiler vermek, devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak, Nüfus İdareleri’nin teftişine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri zamanında yapmak gibi görevleri yerine getirmektedir.
Mernis Projesi çerçevesinde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce 25.02 2003 tarihinde gönderilen ölmüş oldukları kuvvetle muhtemel olan 90 yaşını aşmış kişilerin ölüm işlemlerine ait 2.865 kişilik listenin 1.460 adedi tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Genel Müdürlükten çeşitli tarihlerde gelen TC Kimlik Numarası ile ilgili hata listeleri Mernis Projesi kapsamında düzeltilmektedir.

Banaz, Orman İşletme Şefliği

Banaz Orman İşletme Şefliği, 1953 yılında Banaz Orman Bölge Şefliği olarak Uşak Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur. 1969 yılında iş yoğunluğu, daha verimli ve etkin çalışma gayesi ile bölge alanı üçe bölünmüştür. Hizmete Banaz, Çamsu ve Çatak Orman Bölge Şeflikleri olarak devam etmiştir. Bugün de Banaz, Çamsu ve Çatak Orman İşletme Şeflikleri olarak üç bölge sınırı altında görev yapmaktadır. Bölgenin sınırları dahilinde Banaz’ın yanı sıra, Uşak merkez, Sivaslı, Kütahya-Gediz ve AfyonHocalar ilçelerinin bir kısmı da bulunmaktadır.
İşletme şefiklerinde, hem idareci hem teknik eleman olarak İşletme Şefi unvanında orman mühendisleri görevlidir. Her şeflikte yardımcı personel olarak mutemet, orman muhafaza memuru, depo memuru, şoför ve diğer yardımcı personel görev yapmaktadır. Bölgelerde daimi ve geçici statüde işçiler çalıştırılmaktadır.
Şefliklerin kuruluşu Banaz İlçe merkezindeki idare binasında hizmet vermektedir. Orman emvali üretimi 41.000 m ve 35.000 ster olarak planlanmasına rağmen işgücü, teknik neden ve sosyal unsurlardan dolayı yıllık ortalama 35.000 m üretim ve 25.000 ster gerçekleşmektedir. Şefliklerde üretim genel olarak yöre halkına yaptırılmaktadır. Üretilen ormen emvallerinden orman köylülerinin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ülke genelindeki kağıt fabrikalarına 8.662 ster kabuklu kağıtlık satışı yapılmıştır. Lif yonga kuruluşlarına da 3.995 ster lif yonga odunu satışı yapılmıştır. Uşak Orman İşletme Müdürlüğü’nün, açık artırmalı satışları da Banaz Orman İşletme Şefliği’nin satış salonunda yapılmaktadır. Büyükoturak Kasabası’ndaki depoda kaliteli orman emvali satılmaktadır.
İlçede Banaz Yangın İlk Müdahale Ekibi 14 işçi ile ve Banaz Araöz Müdahale Ekibi 6 işçi ile çalışmaktadır. Yangın müdahale ekipleri yangın sezonu olan 1 Haziran ile 30 Ekim arasında 24 saat etkin olarak görev yapmaktadır. Şefliğin en fazla gideri, orman yangınları ile mücadele de olmaktadır.

İlçe Özel İdare Müdürlüğü 

Banaz İlçe Özel İdare Müdürlüğü Uşak İl Özel İdare Müdürlüğü’ne ve bütçesine bağlı bir birim olarak bir müdür kadrosu ile çalışmalarını yürütmektedir. Bir adet memur ve bir adet hizmetli kadrosu boş olup doldurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
2005 yılında ilçe Özel İdaresi’nin yaptığı cari harcamalar şunlardır: Müdürlüğün personelinin alık maaş ve sosyal hakları ile ilgili ödemeler ve Kaymakam ödeneği ile 56 adet muhtar ödeneği bordroları düzenlenerek ödenmektedir. Genel İdare ve ilköğretim hizmetleri ile ilgili olarak yakacak, aydınlanma, telefon, taşıt bakım onarım ile küçük ve büyük onarım giderleri ile taşıma giderleri, ilden ödeme emirleri ve ödenekleri geldiği sürece düzenli olarak ödenmektedir.
2005yılı içerisinde ilköğretim yatırımları için gelen 6o.728.97 YTL tutarının tamamı bu hususta harcanmış olup, ilköğretim taşımalı sistemi için 322.002.85 YEL ödeme yapılmıştır. Elektrik, su, telefon, yakacak, kırtasiye vb. ihtiyaçlar için toplam 85.568.22 YEL ödenmiştir. Yapı tesis ve büyük onarım gider tarihinden gönderilen toplam 143.904.54 YEL pansiyonlu ilköğretim okulunun güçlendirilmesi amaçlı olarak Köylere Hizmet Götürme Birliği ‘ne aktarılmıştır. Birliklere Yardım Tertibi’nden de toplam 6o.8- 93.00 YEL Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne yardım yapılmıştır.
İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nün görevleri arasında olan köy ve mahalle muhtar ödenekleri, ilçeye bağlı 45 köy muhtarı ile 11 mahalle muhtarı olmak üzere toplam 56 muhtara, Bakanlıktan gelmesi beklenmeden süresi içinde düzenli olarak ödenmektedir.

PTT

Müdürlüğün hizmet alanı adı altında kullanmış olduğu bina, idare malıdır. Merkez, otomasyon sistemine açık olup, anında havale kabul-ödeme, APG hizmeti, faks hizmeti, banka kredi kartı tahsilatları, telefon tahsilatı, Tedaş elektrik faturası tahsilatı, Gsm telefonları tahsilatı, SSK Kurumu emekli ödemeleri ve yurtdışı Western Union havale kabul ve ödeme işlemleri yapılmaktadır.
Müdürlüğe bağlı, Büyükoturak Şubesi ve Kızılcasöğüt Belediyesi’nin hizmet verdiği bir acenta mevcuttur.
İlçe, Ankara-Izmir Karayolu üzerinde bulunduğundan postalar günlük gelip gitmektedir.
Müdürlükte 1 veznedar, 5 memur, 6 dağıtıcı, 1 hizmetli olmak üzere toplam 13 personel hizmet vermektedir.

Sağlık Grup Başkanlığı

Banaz Sağlık Grup Başkanlığı’na bağlı ı Devlet Hastanesi, ıl sağlık ocağı, 20 sağlık evi ile 30 yerleşim biriminde sağlık teşkilatı hizmet vermektedir. Sağlık ocaklarından 6’sı tip projeli, diğerleri kiralama yoluyla hizmet vermektedir.Tip projeli sağlık ocaklarından 5 tanesinin lojmanı vardır, diğerlerinin yoktur.
DEVLET HASTANESİ

Hastanesi, 30 yatak kapasitesi 20.07.1991 yılında hizmete açılmıştır. 1996 yılında hizmete geçirilen ek bina ile 50 yatak kapasitesine, 2005 yılında ise 6o yatak kapasitesine çıkarılmıştır.
Banaz Devlet Hastanesi’nde 2006 yılı Ocak itibariyle geçici görevli çalışanlar ve ücretsiz izinliler dahil toplam 92 kişi görev yapmaktadır. Kurum, Acil-1ı2 hizmetlerini biri kendisine, diğeri U.şak 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonu’na ait olan 2 ambulansla yürütmektedir.
Hastane bünyesinde Genel Cerrahi, Kadın Doğum, Dahiliye, Pediatri, Acil ve Diş Ünitelerinde poliklinik hizmetleri verilmektedir.
Devlet Hastanesi’nde tıbbi cihaz olarak, acil serviste 2 adet monitörlü EKG cihazı, laboratuarda kan sayım cihazı, 2 adet hemogram cihazı, hemotokrit, santrafüj, mikroskop, 2 adet etüv, güç kaynağı, röntgen servisinde 300 MA’hk marka röntgen cihazı, otomatik film banyo cihazı, arneliyathane de ameliyat masası, proktoloji masası, ameliyat tavan lambası, anestezi cihazı, hasta başı monitörü, otogiav, diş polikliniğinde 1 adet diş ünite, etüv, servislerde kadın doğum masası, her serviste 1 adet EKG cihazı,başı monitörü, ultrasonografi, kuvöz ve fototerapi cihazı bulunmaktadır.
2005 yılı içerisinde yapılan çalışmalar:Bahçe ve çevre düzenlemeleri büyük ölçüde yapılmıştır. 2006 yılında da çevre düzenlemeleri devam edecektir.
Servislerin ve birimlerin tıbbi ve demirbaş malzeme eksiklikleri tespit edilmiş ve bunlar büyük ölçüde giderilmiştir.
Yüksek voltaj nedeniyle elektrik cihazları.Banaz’ın arızalarına engel olmak için yen elektrik trafosu kurulmuştur.
Hastanede kalite yönetimi uygulamaları içi] gerekli çalışmalara başlanmıştır.
Hizmet alımı yoluyla 13 temizlik firma elemanı, 12 veri hazırlama kontrol işletmeni ve özel güvenlik elernanı alınmıştır.
Gençlik Ve Spor İlçe Müdürlüğü

Banaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 1989 yılına kadar Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş iken 1990 yılında Banaz Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak teşkilatlandırılmıştır.
Müdürlük, 1 kurum müdürü, 1 memur, 1 bekçi-bakıcı ile çalışmalarını sürdürmektedir.Tescili yapılmış spor kulüpleri Banaz Belediye Spor, Yeşil Banaz Spor, Kızılcasöğüt Belediye Spor’dur. Okul spor kulüpleri ise, Ş.Necati Sargın Anadolu Lisesi Spor, Şehit Tuncay Durmuş ÇPL Spor, Cumhuriyet İlköğretim Okulu Spor’dur.
Müdürlüğe ait tesisler şunlardır: 1999 yılında hizmete giren 31 Ağustos Spor Salonu, 1991 yılında hizmete giren, toprak zeminli 750 kişilik açık tribünlü Banaz Futbol Sahası, Kızılcasöğüt Kasabası ve Büyükoturak Kasabası futbol sahaları. Bunlar dışında halı saha, body-jimnastik salonu gibi özel spor tesisleri de ilçede bulunmaktadır.
İlçe Müdürlüğü’nde 1 bekçi-bakıcı olduğundan salon, nöbet sistemine geçememiştir. Salonun hafta sonu da çalışabilmesi için bekçi-bakıcıya ve kaloriferciye ihtiyaç duyulmaktadır.
Salonun açıldığı günden beri problem olan zemin ve çatısı yapılmış, sorun giderilmiştir. İl Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı tarafında toprak zeminli olan futbol sahasının çim sal haline dönüştürülmesi için drenaj, çevre düzenlemesi ve koşu pistlerinin yapılması işleri orta kaşa sürdürülmektedir.
Tapu Kadastro Müdürlüğü 

Banaz Tapu Kadastro Müdürlüğü, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır. Yetki alanı, Banaz ilçe Merkezi’ni ve köylerini kapsamaktadır.
Müdürlüğün başlıca görevi 3402 Sayılı Kadastro Kanunu gereğince taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumlarını belirleyerek, kadastral topoğrafik haritaları ile birlikte tapu sicillerini oluşturmaktır. Bunun dışında tapulama ve kadastro paftalarını yenilemek, diğer kanunlarla verilen kadastro işlerini yapmak, İl İmar Müdürlüğü veya belediyelerin imar, parselasyon haritalarının hazırlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak, kamulaştırma, ayırma, birleştirme ve cins değişikliği taleplerine ilişkin fenni işlemleri yapmak ve yer göstermek, her çeşit harita ve planların ilgili yönetmeliği hükümlerine uygun olarak kontrollerini yapmak, paftalar: güncelliğini sağlamak, pafta ve fenni belgele arşivlemek gibi görevleri vardır.
Banaz İlçesi’nin 5 mahallesi, 2 kasabası 45 adet köyü vardır. Merkezde bulunan 5 mahallenin, 2 kasabanın ve ilçeye bağlı 44 köyün tes kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. Banaz İlçesi’ndeki kadastrosu yapılmayan tek köy Yenice’dir.
Banaz Kadastro Müdürlüğü’nde halen bir müdür, bir kontrol mühendisi, bir kontrol memuru, dört teknisyen ve bir VHKİ. olmak üzere sekiz personel görev yapmaktadır.
Müdürlüğün bir adet Kartal marka hizmet aracı bulunmaktadır. Banaz Kadastro Müdürlüğü, çalışmalarını belediye hizmet binasında sürdürmektedir.
İlçe Tarım Müdürlüğü 

İlçe Tarım Müdürlüğü, 2004 yılından itibaren Hükümet Konağı’ndan taşınarak kendi binasında hizmet vermeye başlamıştır. Hizmet binasının üst katında zirai teknik personel, alt katta ise hayvan sağlığı personeli istihdam edilmekte, 17 personelle ilgili işler yürütülmektedir.
İlçe Tarım Müdürlüğü’nde, Proje ve İstatistik Şubesi, Çiftçi Eğitim Şubesi, Hayvan Sağlığı Şubesi, Bitki Koruma Şubesi, Destekleme Şubesi, Koruma ve Kontrol Şubesi ve İdari ve Mali İşler Şubesi olarak 7 alt birimde hizmet paylaşımı yapılmaktadır.
Müdürlükte ı ilçe müdürü, 2 ziraat mühendisi, 2 veteriner hekim, 4 tarım teknikeri, 2 veteriner sağlık teknikeri, 2 veteriner sağlık teknisyeni, 1 memur, 2 şoför,1 işçi olmak üzere toplam 17 personel görev yapmaktadır.
İlçe Tarım Müdürlüğü’ne ait 2 adet selektör vardır. Bunun yanında Ziraat Odası ve özel şahsa ait selektörler bulunmaktadır. Müdürlüğe ait Paşacık, Kızılcasöğüt, Çamsu, Büyükoturak, Gedikler, Karaköse, Susuz ve Ahat köylerinde boğa barınağı vardır. Ancak bunlar faal değildir. İlçede Susuz Köyü’nde S.S. Susuz Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi dahilinde faaliyet gösteren 1000 ton/yıl kapasiteli soğuk hava deposu mevcuttur. Başta merkez olmak üzere Ayrancı, Corum, Çamsu, Gedikler, Hallaçlar, Kızılhisar ve Paşacık Köylerinde 8 adet süt toplama tankı vardır. 1 adet günlük 50 büyükbaş kesim kapasiteli et entegre tesisi bulunmaktadır.
Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan faaliyetler arasında bitkisel üretimi geliştirme projeleri (nohut üretimi ve meyve üretimi, bağcılık, sebze, mısır, soya fasulyesi üretimini geliştirme projeleri), dernonstrasyonlar (buğday, tiritikale, bodur kiraz, ceviz, kayısı, ayçiçeği, kuru fasulye, silajlık mısır, elma iç kurdu ile mücadele, yaprak ve toprak örneği alma demonstrasyonu), çiftçi toplantıları, hizmet içi eğıtimler, köy merkezli tarımsal üretime destek projesi, çitçi inceleme gezileri, kadın çitçiler yarışıyor programı, Yayçep çalışmaları, hayvancılığı geliştirme projesi, çayır mera ve yem bitkileri üretimini geliştirme projesi, hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele projesi (aşılama ve küpeleme çalışmaları vb.), bitki hastalık ya zararlılarıyla mücadele projesi, gıda denetimi ve denetim ve kontrol hizmetlerini geliştirme projesi ve tarımsal desteklemelerin yanısıra Özel İdare Müdürlüğü’nün projeleri ile çiftçilere katkı sağlanmaktadır.
TCDD İstasyon Şefliği 

Alaşehir-Afyon Demiryolu’nun ı896’da bitirilmesiyle Orta Anadolu’yu Batı Anadolu’ya bağlayan hat üzerinde İzmir’den sonra ki en büyük istasyon Uşak olmuştur. ı898’de işletmeye açılan bu demiryolu sayesinde ilçeye de bir canlılık gelmiştir. Bu hat üzerinde olmasından dolayı,yapılan bütün seferler Banaz’dan geçmekte ve bu bölgenin halkı demiryolu hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Aynı şekilde demiryolu Büyükoturak Kasabası’ndan da geçmektedir.
Yurt içi ve yurt dışı yolcu ve yük nakliyatı ile askeri nakliyatların taşınmasını gerçekleştiren TCDD İstasyon Şefliği’nde 1 istasyon şefi, 2 hareket memuru, 3 geçit bekçisi, 1 kısım şefi, 1 yol çavuşu ve 4 yol işçisi çalışmaktadır.
Banaz TCDD İstasyon Şefliği’ne ait araç bulunmamaktadır. Kullanılan bina ve arazi şefliğe aittir.

Elektrik Dağıtım İlçe İşletme Baş Mühendisliği 

Banaz İlçe İşletme Baş Mühendisliği, Uşak İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak Banaz Merkez, 2 kasaba, 46 köy ve mahallelerin elektrik işlerini (arıza, bakım, tahakkuk, tahsilat) 3 sözleşmeli memur, 5 teknisyen, ı şoför kadrosuyla yürütmektedir.
İlçe, Uşak trafo merkezinden 34,5 KV alarak bir müstakil ve bir yedek olmak üzere iki hatla beslenmektedir. Şehir merkezinde 34 kurum, ii adet özel trafo; köylerde 86 kurum, 35 özel trafo bulunmaktadır. İlçenin aylık tüketimi 2.100.000 KVH civarındadır. Kayıp oranı % 10 civarındadır. Kayıp oranının uluslararası seviyeye düşürülebilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
2004 yılı yatırım programında öngörülen Ankara—İzmir Devlet Karayolu ‘n un Banaz şehir merkezi kısmında elektrik altyapı çalışmaları kısmen bitirilmiş olup Ankara-İzmir’ Devlet Karayolu’na çift taraflı olmak üzere 216 adet 250 W sodyum buharlı armatür içeren aydınlatma direği dikilip işletmeye alınmıştır.
2005 yılı yatırım programında Yazıtepe Köyü’ne ı adet ilave trafo kurulmuştur. Hasan ve Gürlek Köyleri’nin bakımları yapılmıştır.
2006 yılı yatırım programında Banaz merkeze 3 adet trafo ilavesi, Kızılhisar, Hatıplar, Bahadır köylerine ilave trafo teklif edilmiştir. Bakım programında Kaplangı, Ulupınar, Yeşilvurt, Kuşdernir, Gedikler, Balcıdamı köylerinin bakıma alınması teklif edilmiştir.
Telekom İşletme Şefliği 

Şefliğin yıllık santral kapasitesi 5586 olup, çalışan abone sayısı 4686, kırsal alan santral kapasitesi 6773’tür.
2005 Yatırım Programı dahilinde, arızanın yoğun olduğu Ayvacık Santrali’nden beslenen Çöğürlü, Kavacık, Yazıtepe, Düzkışla; Susuz Santrali’nden beslenen Balcıdamı, Çiftlik ve Alaha Santrali’nden beslenen Dürnenler Köyü’ne kablolar yer altına alınmıştır. Kızılhisar Santrali alanındaki Derbent Köyü ve çevresinin telefon şebekesi yenilenerek arıza minimum seviyeye düşürülmüştür. Banaz merkezde ADSL internet hizmetleri abone bazına göre diğer ilçeler arasında en üst seviyededir. Banaz’da Telekom hizmetlerini 9 personel, 2 kiralık araçla yürütmektedir.

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 

Banaz Kaymakamlığı bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2005 yılı içerisinde 3526 kişiye, toplam 131.900.6o YTL’lik yiyecek, giyecek, barınma, eğitim, ortopedik ve nakdi yardım yapılmıştır.
Hükümet ile Dünya Bankası arasında imzalanarak yürürlüğe giren Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında yürütülmekte olan Şartlı Nakit Transferi uygulaması devam etmektedir. Şartlı Nakit Transferi kapsamında hak sahiplerine yapılan ödeme miktarı, kişilerin yaş ve cinsiyetlerine göre değişmektedir. Uygulama şekli:
-İlköğretime devam eden erkek çocuklar için aylık 18YTL,
-İlköğretime devam eden kız çocukları için aylık 22YTL
-Ortaöğretime devam eden erkek çocuklar için aylık 28 YEL
-Ortaöğretime devam eden kız çocukları için aylık YTL
-Ayrıca sağlık yardımından faydalanan her bir sağlık ve gebelik fayda sahibi kişi için aylık 17 YTL sağlık yardımı ile doğumun hastanede yapılması şartı ile bir defaya mahsus 55 YTL doğum yardımı yapılmaktadır.
Ayrıca eğitim konusunda 534 öğrenciye, sağlık konusunda 0-6 yaş arası 248 çocuğa olmak üzere toplam 782 kişiye yardım yapılmıştır. Banaz ve köylerinde 1195 kişiye toplam bin ton kömür yardımı yapılmış ve 6o kişiye gıda paketi dağıtılmıştır.
Son üç yılda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın uyguladığı projeler şunlardır:
*Sarı Leblebi Üretim Projesi
*Besicilik ve Et Üretimi Projesi
*Karacahisar..Küçükler Köyleri Gebe Düve Projesi
*Yenice Çöğürlü Gebe Düve Projesi
*Ovacık Alaba Muratlı Gebe Düve Projesi
*Kaplangı.Alaba.Gürlek Seracılık Projesi
*Paşacık Corum Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Koyunculuk Projesi
*Ayrancı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt Sığırcılığı Projesi
*Kaplangı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt Sığırcılığı Projesi
*Çamsu İlköğretim Okulu Güzel Okulum Projesi

Vergi Dairesi Müdürlüğü

Banaz Vergi Dairesi Müdürlüğü, mülkiyeti Belediyesi’ne ait binada hizmetlerini sürdürmektedir. Dairede 1 müdür yardımcısı, 3 şefi, 5 vergi memuru, 2 yoklama memuru,
icra memuru, 1 VHKİ, i veznedar, ı şoför, 1 koruma ve güven görevlisi ve 2 hizmetli olmak
üzere toplam 18 kişi görev yapmaktadır.
Ziraat Bölge Şefliği 

Banaz Ziraat Bölge Şefliği, Uşak Şeker Fabrikası’na bağlı olarak görev yapmaktadır.
Bölgede ortalama 24 köy. 1700 çiftçi ile sözleşmeli olarak pancar ekimi yapılmaktadır. Kota esas kabul edilerek yapılan sözleşmeli pancar ekimleri sonucunda üretilen pancarın bir kısmı tarladan direkt olarak fabrikaya gönderilmekte olup bir kısmı da Bölge’ye bağlı Öksüz Köyü yol ayrımındaki Ziraat Bölge Merkezi’nde tesellüm edilmektedir.
Banaz kantarındaki pancarlar Uşak Şeker Fabrikası’na bir program dahilinde gönderilmektedir. Pancar nakliyesini Banaz Taşıyıcılar Kooperatifi yapmaktadır.

 

sanalbasin.com üyesidir Yandex.Metrica